Dr. Walid Fitaihi with IMC Doctors د. وليد فتيحي مع اطباء مستشفى المركز الطبي الدولي

Dr. Walid Fitaihi at IMC د. وليد فتيحي بمستشفى المركز الطبي الدولي

Dr. Walid Fitaihi at IMC Office د. وليد فتيحي في مكتبه بمستشفى المركز الطبي الدولي

Dr. Walid Fitaihi portrait صور بورتيريه للدكتور وليد فتيحي

Dr. Walid Fitaihi Giving a Lecture د. وليد فتيحي وهو يلقي المحاضرات

Dr. Walid Fitaihi Childhood طفولة د. وليد فتيحي